1 Comment

Pozdrav Ranku koji je ub.. ovaj, kod kojeg sam žrtvovao dva lika. :-)

Expand full comment